dieta reklama internet zabawa hobby dzieci          dieta reklama internet zabawa hobby dzieci

czwartek, 15 września 2011

ADHD - co to właściwie jest ?ADHD - co to właściwie jest?Na określenie tego zespołu w Polsce używane są zamienne dwa terminy: amerykański - Attention Deficit Hyperactivity Disorder, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, oraz europejski - Hyperkinetic Disorder, czyli zespół hiperkinetyczny lub zaburzenia hiperkinetyczne. Uważa się, że u podłoża ADHD leży specyficzny tryb pracy mózgu, który utrudnia dziecku kontrolowanie własnych zachowań i osłabia jego zdolność skupienia uwagi.


Charakterystyczne jest występowanie trzech grup objawów: nadruchliwości, impulsywności, oraz zaburzeń uwagi. Objawy są świetnie obserwowalne już między 5 a 7 rokiem życia, czasem nawet wcześniej. Ale niestety zdarza się, że rodzice zwracają na nie uwagę dopiero po rozpoczęciu nauki w szkole.

Bardzo ważne jest, że przy rozpoznawaniu zespołu bierze się pod uwagę dodatkowe kryterium - wpływ objawów na funkcjonowanie dziecka. Trzeba określić, w jakim stopniu objawy utrudniają dziecku życie i czy stają się źródłem problemów w domu lub szkole. Zaburzenie to ma charakter stały i ciągły, nie sposób właściwie określić jego początku. W zależności od zmian następujących w otoczeniu, na które dzieci te są szczególnie wrażliwe można jednak obserwować specyficzne nasilenie lub zmianę jakości symptomów. Przyczyny powstawania ADHD nie są do końca wyjaśnione. Badania wskazują, że największy wpływ mają czynniki genetyczne, decydujące o budowie i działaniu struktur mózgowych i sposobie przekazywania informacji w centralnym Układzie Nerwowym. Uważa się także, iż czynniki środowiskowe i psychologiczne mogą powodować zintensyfikowanie objawów oraz gorsze radzenie sobie z wyzwaniami otoczenia.

Leczenie ADHD jest procesem trudnym, wielowątkowym i nakierowane jest przede wszystkim na skuteczność i poprawę funkcjonowania dziecka w świecie. Angażuje zarówno samo dziecko, jego rodzinę jak i szkołę. Polega na ogólnie pojętej psychoedukacji, treningu behawioralnym, terapii rodziny oraz czasami wprowadzeniu farmakologii jeśli wcześniejsze metody nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Praktycznie bez względu na stosowane środki zaradcze nasilenie ADHD na ogół zmniejsza się wraz z wiekiem i rozwojem Układu Nerwowego. 


Zapraszamy do zapisania się na naszego newslettera!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz